Techtum Lab bidrar till svensk virusforskning! ​

Techtum Lab bidrar till svensk virusforskning! Tillsammans med Pandemifonden har vi bidragit till att stärka forskningen och sprida den kunskap vi redan besitter med det långsiktiga målet att bekämpa virusorsakade infektioner och virusorsakade pandemier i framtiden. Därför har vi valt att vara sponsor för Pandemifonden, ett initiativ av svenska virusforskare som syftar till att stärka…