Join us at Nordic Biobank Conference in September 2022, Gothenburg, Swe!

See you at the Biobank conference! Nordic Biobank Conference in September 2022, Gothenburg, Sweden “Current trends and challenges in the Nordic countries”, We will attend as an investor and looking forward to introduce relevant products at our booth. The Swedish Exhibition and Conference CentreWeb: The Swedish Exhibition & Congress Centre (svenskamassan.se)Visiting address: Mässans Gata/ Korsvägen Read more…

Join us at Bioscience event 2021!

BioScience 2021 at Karolinska Institute​ Bioscience Research and Diagnostics through innovative Technologies November 10th | Aula Medica Karolinska institute A world without any diseases – science fiction or a reality?One thing is certain – we are getting closer to it and it starts in the lab with the scientists using the latest cutting edge technologies.…

Techtum Lab bidrar till svensk virusforskning! ​

Techtum Lab bidrar till svensk virusforskning! Tillsammans med Pandemifonden har vi bidragit till att stärka forskningen och sprida den kunskap vi redan besitter med det långsiktiga målet att bekämpa virusorsakade infektioner och virusorsakade pandemier i framtiden. Därför har vi valt att vara sponsor för Pandemifonden, ett initiativ av svenska virusforskare som syftar till att stärka…