Company October 19, 2021

Techtum Lab bidrar till svensk virusforskning!

Tillsammans med Pandemifonden har vi bidragit till att stärka forskningen och sprida den kunskap vi redan besitter med det långsiktiga målet att bekämpa virusorsakade infektioner och virusorsakade pandemier i framtiden.

Därför har vi valt att vara sponsor för Pandemifonden, ett initiativ av svenska virusforskare som syftar till att stärka svensk virusforskning och motverka virusorsakade pandemier i framtiden.

Här kan du som forskare läsa mer om hur du söker forskningsanslag.

 

 

Together with the Pandemic Fund, we have contributed to strengthening research and disseminating the knowledge we already possess, with the long-term goal of combating virus-induced infections and virus-induced pandemics in the future.

That is why we have chosen to be a sponsor for the Pandemic Fund, an initiative by Swedish virus researchers aimed at strengthening Swedish virus research and countering virus-induced pandemics in the future.

Here, as a researcher, you can learn more about how to apply for research grants.